Pillar notarissen

Pillar.
Dan staat het.

Als notarieel vastgoedspecialisten staan wij midden in de maatschappij. We werken voor de sectoren die ons land vormen: wonen, werken, zorg, onderwijs en energie. Dat vergt een constructieve aanpak waarbij wij alle belangen wegen.

Onze dienstverlening is transactiegericht en altijd persoonlijk. Noem het de menselijke maat. En dat is precies wat ons als notaris ook past. Samen met onze cliënten, samen met u, leggen we het fundament waarop Nederland kan bouwen.

Onze Mensen

Na jarenlang specifieke ervaring te hebben opgebouwd bij gerenommeerde kantoren zijn wij op 1 juli 2022 gestart met ons eigen notariskantoor Pillar. Wij zijn Jos Verburg, Karin Lemckert en Bas de Cooker.

Jos Verburg Lees bio

Jos Verburg

Jos Verburg (notaris) is gespecialiseerd in (commerciële) vastgoedtransacties, gestructureerde verkoopprocedures, vestiging van zekerheden, goederenrechtelijke structurering van vastgoedontwikkelingen en infrastructurele projecten. Hij richt zich met name op de advisering en contractering bij onderhandelingen in alle fases van een transactie. Hierbij werkt hij in veel gevallen nauw samen met advocaten en adviseurs. Zijn cliënten bestaan voornamelijk uit (institutionele) beleggers, projectontwikkelaars, zorginstellingen, banken, woningcorporaties, de rijksoverheid en andere (semi-) overheden.

Jos studeerde notarieel recht aan de Universiteit Utrecht. In 2011 begon hij zijn carrière als kandidaat-notaris. In 2022 startte Jos samen met Karin Lemckert en Bas de Cooker Pillar notarissen. In maart 2023 is Jos benoemd tot notaris.
Karin Lemckert Lees bio

Karin Lemckert

Karin Lemckert (notaris) heeft ruime ervaring in alle facetten van de notariële vastgoedpraktijk en is gespecialiseerd op het gebied van erfpacht, (corporate) vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het opzetten en begeleiden van gestructureerde verkoop- en tenderprocessen, beleggingstransacties, alsmede goederenrechtelijke structurering en vormgeving van vastgoedontwikkelingen, transformaties en infrastructurele projecten, waarbij (de combinatie van) splitsingen in appartementsrechten, opstal- en/of erfpachtrechten een prominente rol spelen. Alle juridische en fiscale aspecten van het vastgoed, maar ook het feitelijke (toekomstige) gebruik neemt zij daarbij in de advisering mee. Zij adviseert en begeleidt zowel publieke als private partijen. In veel gevallen werkt zij nauw samen met advocaten en adviseurs.

Karin studeerde notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Zij begon haar carrière als kandidaat-notaris in 1999. In 2022 startte Karin samen met Jos Verburg en Bas de Cooker Pillar notarissen. In maart 2023 is Karin benoemd tot notaris.
Bas de Cooker Lees bio

Bas de Cooker

Bas de Cooker (kandidaat-notaris) houdt zich voornamelijk bezig met de begeleiding van (corporate) vastgoedtransacties, alsmede met het vestigen van en adviseren over zekerheidsrechten en andere zakelijke rechten, het uitvoeren van due diligences en het begeleiden van (executoriale) veilingen. Hij is bovendien gespecialiseerd in de omzet- en overdrachtsbelastingproblematiek van vastgoedtransacties. Zijn cliëntenkring bestaat uit de rijksoverheid, woningcorporaties, (semi-) overheden en (particuliere) beleggers.

Bas studeerde notarieel en fiscaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2022 startte Bas samen met Karin Lemckert en Jos Verburg Pillar notarissen.

Onze
expertise

Topkwaliteit notariële dienstverlening, advies en transactiebegeleiding in de (semi)publieke sector. Pillar is gespecialiseerd in (semi)publiek vastgoed. Door haar maatschappelijke focus heeft Pillar veel ervaring met het overzien en wegen van uiteenlopende belangen (zoals milieu vs woningtekort). En daardoor hecht Pillar waarde aan het sluiten van transacties waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Gebiedsontwikkeling heeft vele belangen.
Maar wie geeft de grenzen aan?

Gebiedsontwikkeling heeft vele belangen.
Maar wie geeft de grenzen aan?

Onze
Aanpak

We zijn energiek en resultaatgericht en opereren constructief en persoonlijk. We denken mee, geven tegengas als dat nodig is en staan open voor nieuwe inzichten. Het eindresultaat voor onze cliënt is leidend. En bij Pillar sta je nooit in de wacht. Onze lijnen zijn kort, onze mensen flexibel.

Onze
Locatie

Pr. Beatrixlaan 5
(7de verdieping)
2595 AK Den Haag

+31 70 200 8500
info@pillar-notarissen.nl